Aprenentatge basat en projectes

Aprenentatge basat en projectes

Els i les alumnes duen a terme un procés d’investigació i creació que culmina amb la resposta a una pregunta, la resolució d’un problema o la creació d’un producte. En un entorn motivador i contextualitzat es desenvolupen habilitats transversals mentre es treballen els continguts de les àrees de català i socials.

Aprenentatge i servei

L’alumnat de 3r i 4t d’ESO aprèn tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Enguany col·laborem amb el Banc de sang, Barcelona Magic Line, Mediam i Anèl·lides.

Pipes

Apostem per una aproximació experimental a les matemàtiques aprofitant situacions quotidianes i l’entorn immediat per plantejar problemes reals que fomentin el raonament matemàtic, el pensament crític i la creativitat necessaris per a proposar-ne solucions.

Art-i-fica’t

L’Art-i-fica’t és un projecte de centre que engloba l’Educació Visual i Plàstica de totes les etapes educatives. Treballem des d’artistes mundialment coneguts fins a d’altres més desconeguts, tot apropant a l’alumnat el complex món artístic i experimentant un ampli ventall de tècniques, per tal de desenvolupar la seva creativitat i la sensibilització respecte a l’expressió […]

Science Bits

Dissenyades segons el model d’ensenyament constructivista de les 5E, les activitats de Science Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment guiats, i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

Robòtica

La robòtica és un mètode interdisciplinar en el que es treballen les àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. El seu caràcter transversal ajuda a què l’alumnat desenvolupi el pensament lògic, la imaginació i la lingüística, a més del pensament computacional, amb l’ajuda de material Lego.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website