MDP_BAILEN-51

La llar

El Primer Cicle d’Educació Infantil és una comunitat d’aprenentatge on oferim als infants de quatre mesos a tres anys, la possibilitat de relacionar-se i conviure amb la resta de companys/es i adults que formen part del seu entorn social. La nostra metodologia posa en valor l’expressió creativa i els valors socials i espirituals.

També potenciem el desenvolupament integral de l’infant amb l’aprenentatge col·laboratiu a través d’activitats manipulatives, on l’art, la música i la creativitat són la base. Les activitats potencien la diversió, la participació activa de cada infant (sempre respectant el seu ritme) i la motivació. Donem molta importància al joc simbòlic i sensorial mitjançant els minimons i les safates sensorials.

Desenvolupem capacitats

Els objectius de la llar d’infants són els següents:

  1. Eduquem als infants en el respecte, la solidaritat, la llibertat, la justícia i la pau.
  2. Vetllem pel bon desenvolupament físic i psíquic dels infants.
  3. Tenim cura d’una alimentació i un repòs adequat.
  4. Oferim un espai i un material que li permeti desvetllar l’interès per conèixer.
  5. Ajudem als infants en la relació amb els companys i fomentem la seva autonomia.
MDP_BAILEN-59

Valors de l'alumne de sortida

Construcció de la pròpia identitat i coneixement de l'entorn físic i social. Construcció de la pròpia identitat i comunicació i representació.
iconos-38
Valors

Entenem el pas per l'escola com un viatge que ens ha de preparar per a la vida.

iconos-120
Direcció

Dona sentit al viatge en saber on volem arribar. Solidaritat, Felicitat i Dignitat.

iconos-38
Eines

Habilitats que ens permetran avançar en el nostre camí. Pensament crític, Creativitat, Comunicació i Treball en equip.

iconos-38
Energia

Per vèncer els obstacles i tirar sempre endavant. Autoestima, Motivació i Compromís.

Projectes acadèmics

Mètodes d'aprenentatge per a cada etapa