Pipes

Pipes

Apostem per una aproximació experimental a les matemàtiques aprofitant situacions quotidianes i l’entorn immediat per plantejar problemes reals que fomentin el raonament matemàtic, el pensament crític i la creativitat necessaris per a proposar-ne solucions.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website