MDP_BAILEN-80

Educació Primària

La línia educativa de la nostra escola a primària es desenvolupa mitjançant una sèrie d’experiències que busquen l’evolució integral del nostre alumnat i el treball de les competències bàsiques a través dels diferents àmbits.

Eduquem persones compromeses socialment, amb igualtat de drets i oportunitats, empàtiques, crítiques, segures de les seves capacitats, motivades i preparades per a seguir aprenent.
Acabada l’etapa hauran desenvolupat una sèrie d’habilitats i competències essencials per al seu futur. El gust per la lectura, la comunicació oral i l’expressió escrita, la resolució de problemes, la recerca i el tractament de la informació, la competència digital, l’autonomia, la creativitat i els valors socials, emocionals i cristians són alguns dels reptes a afrontar.

L’alumnat és el protagonista del seu propi aprenentatge i per això afavorim al màxim les experiències vivencials, cooperatives i inclusives a través dels nostres projectes.

Valors alumne de sortida

La finalitat de la Educació Primària és facilitar aprenentatges per garantir una formació integral i preparar l'alumnat per a l'Educació Secundària Obligatòria.
iconos-38
Valors

Entenem el pas per l'escola com un viatge que ens ha de preparar per a la vida.

iconos-120
Direcció

Dona sentit al viatge en saber on volem arribar. Solidaritat, Felicitat i Dignitat.

iconos-38
Eines

Habilitats que ens permetran avançar en el nostre camí. Pensament crític, Creativitat, Comunicació i Treball en equip.

iconos-38
Energia

Per vèncer els obstacles i tirar sempre endavant. Autoestima, Motivació i Compromís.

Projectes acadèmics

Mètodes d'aprenentatge per a cada etapa