Aprenentatge basat en projectes

Aprenentatge basat en projectes

Els i les alumnes duen a terme un procés d’investigació i creació que culmina amb la resposta a una pregunta, la resolució d’un problema o la creació d’un producte. En un entorn motivador i contextualitzat es desenvolupen habilitats transversals mentre es treballen els continguts de les àrees de català i socials.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website