MDP_BAILEN-4

Educació Infantil

L’Educació Infantil emmarcada entre 3-6 anys és un cicle que contribueix al desenvolupament integral ( emocional, físic i motor, social i cognitiu) dels infants. En aquesta etapa el nen/a és el/la protagonista del seu aprenentatge. Partim dels seus propis interessos per tal que aquest aprenentatge sigui significatiu i constructiu. Fem servir el joc com la nostra eina principal, Aprenem jugant. Totes les àrees es treballen de manera globalitzada: mitjançant els projectes, blocs d’aprenentatge, robòtica, anglès, psicomotricitat, piscina, llenguatge matemàtic, gust per la lectura, sortides…

Desenvolupem capacitats

A partir de la nostra metodologia Un món per descobrir potenciem i desenvolupem totes les capacitats que l’infant necessita per afrontar el pas a la següent etapa.
  1. Capacitat de ser cada dia més autònoms
  2. Capacitat de pensar i comunicar-se
  3. Capacitat de descobrir i tenir iniciativa
  4. Capacitat de conviure
MDP_BAILEN-188

Valors de l'alumne de sortida

Construcció de la pròpia identitat i coneixement de l'entorn físic i social. Construcció de la pròpia identitat i comunicació i representació.
iconos-38
Valors

Entenem el pas per l'escola com un viatge que ens ha de preparar per a la vida.

iconos-120
Direcció

Dona sentit al viatge en saber on volem arribar. Solidaritat, Felicitat i Dignitat.

iconos-38
Eines

Habilitats que ens permetran avançar en el nostre camí. Pensament crític, Creativitat, Comunicació i Treball en equip.

iconos-38
Energia

Per vèncer els obstacles i tirar sempre endavant. Autoestima, Motivació i Compromís.

Projectes acadèmics

Mètodes d'aprenentatge per a cada etapa