MDProjectes

MDProjectes

Cada tarda de divendres l’alumnat de primària treballa de manera transversal a partir de projectes engrescadors i motivadors, partint dels seus interessos i inquietuds per tal de millorar els seus aprenentatges i les seves competències.

MathsLab

Apostem per unes matemàtiques contextualitzades, partint de reptes, enigmes, preguntes o problemes que han de resoldre. Relacionant els diferents continguts amb la vida quotidiana desenvolupem la competència matemàtica del nostre alumnat.

Entorn

Aquest projecte propi pretén acostar les ciències socials i naturals a l’alumnat d’una forma més vivencial i gamificada per tal d’aconseguir un aprenentatge significatiu. 

Art-i-fica’t

L’Art-i-fica’t és un projecte de centre que engloba l’Educació Visual i Plàstica de totes les etapes educatives. Treballem des d’artistes mundialment coneguts fins a d’altres més desconeguts, tot apropant a l’alumnat el complex món artístic i experimentant un ampli ventall de tècniques, per tal de desenvolupar la seva creativitat i la sensibilització respecte a l’expressió […]

Musifica’t

Amb Musifica’t viatgem des dels orígens de la música fins a l’actualitat musical. Aprenem dels diferents estils musicals, analitzem lletres de cançons, treballem la coordinació corporal amb ritmes i danses, interpretem peces amb la flauta dolça i a través de les audicions, sentim i gaudim.

Science Bits

Dissenyades segons el model d’ensenyament constructivista de les 5E, les activitats de Science Bits utilitzen una gran quantitat de continguts multimèdia interactius per desenvolupar un aprenentatge basat en la investigació i el descobriment guiats, i centrat en el desenvolupament de les competències bàsiques.

Robòtica

La robòtica és un mètode interdisciplinar en el que es treballen les àrees de Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. El seu caràcter transversal ajuda a què l’alumnat desenvolupi el pensament lògic, la imaginació i la lingüística, a més del pensament computacional, amb l’ajuda de material Lego.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website